Trzecia Droga


Wybory samorządowe 2024


Dane Komitetu:

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Skrót
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI


Adres

Piękna 3a,
00-539 Warszawa

komitet@samorzad.trzeciadroga.org

REGON 527761320
NIP 7011190568

Pełnomocnik wyborczy

Mariusz Władysław Miętus

Pełnomocnik finansowy

Elżbieta Kurowska

Data przyjęcia zawiadomienia
o utworzeniu komitetu

12.02.2024


Dokumenty

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast